Nopeus, Voima, Taito, Tahto

VOITTAMATON YHDISTELMÄ. KUVASSA MIKE MESIÄINEN MAAOTTELUSSA OPASTAA VIROLAISTA VASTUSTAAN PAININ SALOIHIN

HEITTO

LÄHTEE VAIKKA VÄKISIN...=) KUVASSA EEMELI RUUSILA PURISTAA LIIKKEEN LOPPUUN

LIIKUNNAN ILOA

JA KILPAILUN RIEMUA. PAINISSA ET OLE VILTTIKETJUSSA. JOKAINEN SAA MAHDOLLISUUDEN JA JOKA KERTA

Vuosikokous 2016 esityslista                     Järvenpään Voimailijat r.y

Vapaa-ajankeskus Piironen, Kahvio

AIKA MUUTTUNUT, uusi aika 6.6.2016 klo 19

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) esitetään hallituksen/johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
4) esitetään tilinpäätös toiminnantarkastajien lausunto;
5) päätetään tilinpää­töksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä
9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle/johtokunnalle
viimeistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta.
Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on
jätettävä hallituksel­le/johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että hallitus/johtokunta
ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokouk­selle tehdyistä esityksistä
on seuran hallituksen/johtokunnan annettava kirjallinen lausunto

 

Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla info@javo.fi .