LIIKUNNAN ILOA

JA KILPAILUN RIEMUA. PAINISSA ET OLE VILTTIKETJUSSA. JOKAINEN SAA MAHDOLLISUUDEN JA JOKA KERTA

KILPAILUN

JÄLKEEN TUNNET ONNISTUNEESI.

PAINI

ON RAKENNETTU MEIHIN SISÄLLE. OLETKO KOSKAAN ITSE VÄÄNTÄNYT KAVERIN TAI VAIKKA SISARESI KANSSA ?

Vuosikokous 2016 esityslista                     Järvenpään Voimailijat r.y

Vapaa-ajankeskus Piironen, Kahvio

AIKA MUUTTUNUT, uusi aika 6.6.2016 klo 19

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) esitetään hallituksen/johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
4) esitetään tilinpäätös toiminnantarkastajien lausunto;
5) päätetään tilinpää­töksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä
9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle/johtokunnalle
viimeistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta.
Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on
jätettävä hallituksel­le/johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että hallitus/johtokunta
ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokouk­selle tehdyistä esityksistä
on seuran hallituksen/johtokunnan annettava kirjallinen lausunto

 

Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla info@javo.fi .