VAUHTIA

PAINISSA RIITTÄÄ. TÄMÄ EI OLE VÄLINEURHEILUA. KUVASSA MIKE MESIÄINEN

TYTÖTKIN

PAINIVAT. NAISPAINI ON OLLUT OLYMPIALAJI NAISILLA VUODESTA 2000. KUVASSA HETA VIEMERÖ

TIUKKOJA

TILANTEITA EI PAINISSA PELÄTÄ, NIIHIN PYRITÄÄN. HELPOLLA EI ANNETA PISTETTÄKÄÄN.

Vuosikokous 2016 esityslista                     Järvenpään Voimailijat r.y

Vapaa-ajankeskus Piironen, Kahvio

AIKA MUUTTUNUT, uusi aika 6.6.2016 klo 19

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) esitetään hallituksen/johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
4) esitetään tilinpäätös toiminnantarkastajien lausunto;
5) päätetään tilinpää­töksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä
9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle/johtokunnalle
viimeistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta.
Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on
jätettävä hallituksel­le/johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että hallitus/johtokunta
ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokouk­selle tehdyistä esityksistä
on seuran hallituksen/johtokunnan annettava kirjallinen lausunto

 

Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla info@javo.fi .